Thẻ: Đồng Nai: Lễ Khai mạc Khoá tu Giới Định Tuệ của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 36 tại Tịnh xá Ngọc Long

LỊCH VẠN NIÊN

02/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
1
22/12
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
1/1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13
23
14
24
15
25
16
26
17
27
18
28
19
29
20