Thẻ: Lâm Đồng: ĐĐ. Minh Sơn (GĐ.IV) thuyết giảng Kinh Tam Minh trong ngày đầu tiên Khóa Sống chung tu học lần thứ 18 của Ni giới GĐ.III

LỊCH VẠN NIÊN

06/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
25/4
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1/5
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25