Thẻ: Long an: Bế mạc Khóa tu truyền thống Giới Định Tuệ Ni giới Khất sĩ lần thứ 37 tại chùa Thuận Phước (Cần Đước) hướng về lễ Tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

LỊCH VẠN NIÊN

07/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
1
26/5
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1/6
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26