Thẻ: Long An: Hòa thượng Giác Giới thuyết bài pháp đầu tiên sau Lễ Khai mạc Khóa tu Truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 37 tại Chùa Thuận Phước

LỊCH VẠN NIÊN

07/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
1
26/5
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1/6
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26