Thẻ: Long An: Lễ cúng dường Trai tăng ngày bế mạc Khóa tu truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 37 Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại Chùa Thuận Phước

LỊCH VẠN NIÊN

07/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
1
26/5
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1/6
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26