Thẻ: Long An: Thượng tọa Giác Hoàng thăm và sách tấn các thiền sinh tại Khóa tu truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 37 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại chùa Thuận Phước

LỊCH VẠN NIÊN

06/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
25/4
2
26
3
27
4
28
5
29
6
1/5
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25