Thẻ: Tiền Giang: Tịnh xá Ngọc Bửu tổ chức Khóa tu Thọ Bát quan trai giới có Phật tử xuất gia gieo duyên lần đầu tiên

LỊCH VẠN NIÊN

07/2024
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
1
26/5
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1/6
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26