2 thoughts on “Khóa Tu Bát Quan Trai

    • Sư cô Tuệ Liên says:

      Khóa tu Bát Quan Trai là dành cho cư sĩ. Khi nào có Khóa tu Bát Quan trai, Ban Tổ chức sẽ thông báo trên trang web này cho quý Phật tử được đăng ký tham dự. Chúc an lành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.