Ngày 05/11/2021 (nhằm ngày 1/10/Tân Sửu), Ni sư Tin Liên – Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ đề tài LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT BỘC LƯU trong Lớp Giáo lý trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *