Tag Archives: chuyên khoa cấp I – Ni sư Thanh Liên đạt học vị tiến sĩ y học đầu tiên của Việt Nam