Tag Archives: Đồng Nai: Lễ Tưởng niệm lần thứ 14 Ni trưởng Siêu Liên – nguyên Viện chủ Tịnh xá Ngọc Long