Tag Archives: Khánh Hòa: Tịnh xá Ngọc Hòa tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân Lễ Tưởng niệm lần thứ 35 Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ