Tag Archives: Long An: Ni sư Tuệ Liên và Phật tử Tịnh xá Ngọc Hưng tiếp tục chia sẻ yêu thương đến người dân khó khăn trong mùa dịch