Tag Archives: Long An: Tịnh xá Ngọc Hưng (Vĩnh Hưng) ủng hộ gạo đến bà con huyện nhà