Tag Archives: Long An: Tịnh xá Ngọc Tâm trang trọng tổ chức Lễ Đại tường Cố Ni trưởng Minh Liên