Tag Archives: Phóng sự nhân Lễ Tưởng niệm lần thứ 35 Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ