Tag Archives: Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 35 Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ