Tag Archives: Tổ đình Ngọc Phương tiếp tục chia sẻ các nhu yếu phẩm cho đồng bào hoàn cảnh khó khăn đang chống dịch Covid-19