Tag Archives: TP.HCM: Khai mạc Hội thảo Khoa học “Ni trưởng Huỳnh Liên: Những đóng góp cho Đạo pháp – Dân tộc và các giá trị kế thừa”