Tag Archives: Trảng Bàng: Tịnh xá Ngọc Nhân ủng hộ gạo và thực phẩm thiết yếu cho người dân khó khăn trong mùa Vu Lan Báo Hiếu