Tag Archives: Vĩnh Long: Lãnh đạo huyện Trà Ôn kết hợp với Tịnh xá Ngọc Trà thăm tặng quà các chốt kiểm soát phòng